2003 " Toprağın Erki - Hamiye Çolakoğlu",
"Seramik Türkiye Dergisi"  Türk Seramik Federasyonu Yay., Eylül-Aralık, Sayı: 2, İstanbul, Sayfa: 44–48.
  
2003     "Seramikle Yaratılan Çevre",
"SANAT ve ÇEVRE" Konulu 7. Ulusal Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Hacettepe Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi Yay: 21,  Ankara.
  
2001     "Seramik Malzeme, Teknik, Zanaat, Sanat mı?",
 SERAMİK DERGİSİ, Türk Seramik Derneği Yay., Nisan-Mayıs, Sayı: 14, İstanbul, Sayfa: 45–47.
  
2000     "Muammer Çakı’nın-Bugünün İnsan Tipleri",
ANADOLU SANAT DERGİSİ, A.Ü. G.S.F. Yay., Aralık, Sayı: 11, Eskişehir, Sayfa: 49–51
  
2000     "Muammer Çakı Yaşıyor...",
ESKİŞEHİR’DE DERGİSİ, Sayı: 10, Haziran 2000, Eskişehir, sayfa: 4–5.
  
2000     " Kent Estetiği Açısından Kentlileşme",
ONBEŞGÜN DERGİSİ, Sayı: 9, Mayıs 2000, Eskişehir, Sayfa: 4–5.
  
2000     " Yaya Geçidi mi? Koşu Yolu mu?",
ONBEŞGÜN DERGİSİ, Sayı: 8, Nisan 2000, Eskişehir, Sayfa: 4–5.
  
2000     "Yeşermiyorsa Sevgi Tohumları Ellerinde Gelme",
ONBEŞGÜN DERGİSİ, Sayı: 7, Nisan 2000, Eskişehir, Sayfa: 4–5.
  
2000     "Muammer Çakı’nın-Bugünün İnsan Tipleri",
ONBEŞGÜN DERGİSİ, Sayı: 6, Mart 2000, Eskişehir, Sayfa: 4–5.
  
2000     " Tanrısallaştırılmış Seramik Formlar",
ONBEŞGÜN DERGİSİ, Sayı: 5, Mart 2000, Eskişehir, Sayfa: 4–5.
  
2000     " Eskişehir Kimliğini, Kimlik Verecek Kentsoylusunu Arıyor",
ONBEŞGÜN DERGİSİ, Sayı: 4, Şubat 2000, Eskişehir, Sayfa: 4–5.
  
2000     " Kent: İnsanların Yaşam Alanı",
ONBEŞGÜN DERGİSİ, Sayı: 3, Şubat 2000, Eskişehir, Sayfa: 4–5.
  
2000     "Eskişehir Şehir mi? Kent mi?",
ONBEŞGÜN DERGİSİ, Sayı: 2, Ocak 2000, Eskişehir, Sayfa: 4–5.
  
2000     "Kentte Yaşamanın Sorumluluğu: Kentlileşme",
ONBEŞGÜN DERGİSİ, Sayı: 1, Ocak 2000, Eskişehir, Sayfa: 4–5.
  
1999     " Seramik Duvar Panosu, Hamiye Çolakoğlu...",
ANADOLU SANAT DERGİSİ, Sayı: 9, Mart 1999, Eskişehir,   Sayfa: 122–132.
  
1998     " Geleneksel Çizginin Çağdaş Söylemi",
SERAMİKÇE DERGİSİ, Haziran, Sayı: 1, İstanbul, Sayfa: 34.
  
1998     "Füreya Koral ve Muammer Çakı’nın Seramik İnsan Tiplemeleri",
ANADOLU SANAT DERGİSİ, A.Ü. G.S.F. Yay., Nisan, Sayı: 8, Eskişehir, Sayfa: 167–178.
  
1998     " Füreya Koral ve Muammer Çakı’nın Seramik İnsan Tiplemeleri",
GENÇSANAT DERGİSİ, Mayıs, Sayı: 45, İstanbul, Sayfa: 8–10.
  
1998     " Seramik Sanatının Kimlik Sorunu",
TÜRKİYE’DE SANAT DERGİSİ, Mart / Nisan, Sayı: 33, İstanbul, Sayfa: 36–38.
  
1997     " Sanat ve Endüstri’de Üretim Mantığı",
ANADOLU SANAT DERGİSİ, A.Ü. G.S.F. Yay., Ekim, Sayı: 7, Eskişehir, Sayfa:145–157.
  
1997     " Kato ve Çobanlı’nın Seramikleri: Seramik Sanatının Bütünlüğü",
MİLLİYET SANAT DERGİSİ, Eylül, Sayı:  416, İstanbul, Sayfa: 24–25.
  
1997     "Sanat ve Endüstride Üretim Mantığı",
SANAYİ ve SANAT, Hacettepe Üniversitesi  G.S.F. Yay.16, Ağustos, Ankara, Sayfa: 129–136.
  
1997     " Seramik Sanatının Kimlik Sorunu",
ANADOLU SANAT DERGİSİ, A.Ü. G.S.F. Yay., Şubat, Sayı:  6, Eskişehir, Sayfa: 142–153.
  
1995     " Düşünce Tarihi" Üzerine",
ANADOLU SANAT DERGİSİ, A.Ü. G.S.F. Yay., Nisan, Sayı: 3, Eskişehir, Sayfa: 161–176.
  
1993     " Felsefe + Sanat = Sanat Felsefesi",
ANADOLU SANAT DERGİSİ, A.Ü. G.S.F. Yay., Aralık, Sayı:  1, Eskişehir, Sayfa: 177–182.
  
1993     " Kent Mobilyalarında Seramiğin Kullanımı",
TASARIM DERGİSİ, Mart, Sayı:  32, İstanbul, Sayfa: 130–133.
  
1992     " Sanata Dair",
EKSPRES SANAT DERGİSİ, Şubat, Sayı: 3, Bursa, Sayfa: 28.
  
1988     " Seramik İçin Yeni Uygulama Alanı",
İNŞAAT DERGİSİ, Nisan, Sayı: 5, Ankara, Sayfa: 34.