nsanların, toplumsal kurallarla n asıl standart bir şekle büründüğünü bir toplumun üyesi olabilmek için de bunun kaçınılmaz olduğunu, ancak böylece o toplumun bir bireyi olabileceğini, fakat kişi olarak da her birinin bir fenomen olarak kaldığını grup yapıtlarının iyi eleştirilmesinde hemen yakalayabiliyoruz. Bu tür kompozisyonlar, alıcısında sadece estetik bir beğeni değil, aynızaman da bir de kendini bulma, kendine güvenme gibi bir duygu yaratabiliyor ki bunun ardında sadece sanatçının başarısı yatmaktadır. "İnsan Yapıları çalışmalarıyalın bir görkem içinde alıcıyı insancıl duygularla sarmalayıveriyor.

Sıtkı M. ERİNÇ "Kemal Uludağ ve İnsanlar, İnsancıklar", AD Art Dekor, Eylül 2001

etkin+link

YARIŞMA SERGİSİ 70. Devlet Resim-Heykel Yarışması Sergisi
12- 30 Ekim 2010, CER Modern - Modern Sanatlar Merkezi, Sıhhiye - ANKARA