2008  
     2007  
     2005  
     2003  
     2002  
     2001  
 2000  
     1999  
     1998  
     1997  
     1996  
     1994  
     1993  
     1992  
     1991  
     1990  
     1989  
     1987  
     1986  
     1985  

İnsan Tipleri, 2000, 30x50x40 cm. Raku - 1000 °C