nsanların, toplumsal kurallarla nasıl standart bir şekle büründüğün? bir toplumun üyesi olabilmek için de bunun kaçınılmaz olduğunu, ancak böylece o toplumun bir bireyi olabileceğini, fakat kişi olarak da her birinin bir fenomen olarak kaldığın?grup yapıtlarının iyi eleştirilmesinde hemen yakalayabiliyoruz. Bu tür kompozisyonlar, alıcısında sadece estetik bir beğeni değil, ayn?zaman da bir de kendini bulma, kendine güvenme gibi bir duygu yaratabiliyor ki bunun ardında sadece sanatçının başarıs?yatmaktadır. "İnsan Yapılar? çalışmalar?yalın bir görkem içinde alıcıy?insancıl duygularla sarmalayıveriyor.

Sıtk?M. ERİN? "Kemal Uluda?ve İnsanlar, İnsancıklar", AD Art Dekor, Eylül 2001

etkin+link

YARIŞMA SERGİS? 70. Devlet Resim-Heykel Yarışmas?Sergisi
12- 30 Ekim 2010, CER Modern - Modern Sanatlar Merkezi, Sıhhiye - ANKARA